Çvajimi i Mureve 


Muret ndarëse të një ideje,
 Muret ndarëse të një prone,
 Muret ndarëse të mendjeve, 
Muret ndarëse 
të mureve të sulmeve,
 të zënkave meskine,
 të regresit të lajthitur, 
 të befasisë spontane, 
të pupaceve thashethemnaja,
 të hakërrimit ziliqar,
 të paraqitjes rilevore, 
të vrastares sipërdjallëzore,
 të divorcit pulsant manjak…,
 të keqzënies së shteteve egërore… 

Muret, keqtrajtojnë Muret,
 Kufizësa:
 Mure antimendimesh, 
këndojnë: 
”Çkëngën” e Mureve”,
 thërrasin 
në konstruktin e tyre oval
 akujt ortografikë…, 
pa përkujdesje 
për çtensionimin muzeal të tyre…Deoling of the Walls 

The dividing walls of an idea,
 The dividing walls of a property, 
The dividing walls of minds, 
The walls 
of the walls of the attacks,
 Of small-minded quarrels,
 of bonkers regression,
 Of spontaneous surprise, 
Of the imitator gossips, 
Of the envious intimidation,
 of surveyor presence 
Of the over-
devilish murderer, 
Of the pulsating maniac divorce…,
 Of the quarrel
 of the wild states… 
The walls maltreat the walls 
The terminus: 
Walls of anti-thoughts
 They sing the anti-song
 of the Walls Calling 
in their oval construct 
The orthographic glaciers...,  
without showing care 
For their museal tension reduction...