“Karnavalet ilire” udhëtojnë deri në ditët moderne